ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА
Учебен център INTERLAND
I. ЗАПИСВАНЕ:
1. Курсистите се записват в офисите на INTERLAND, по телефон, раздел „Контакти“ или чрез Регистрационната форма на учебен център INTERLAND в раздел „Как да се запиша?“.
2. Запазеното място се пази без внесено капаро до 5 работни дни преди началото на курса.
3. При започване на курс се заплаща поне 50% капаро и доплащането се извършва месец след започването на курса.
4. Заплащане на таксата:
4.1 На място в офисите ни или
4.2 По банков път
ПроКредит Банк (България) ЕАД
Име: ИНТЕРЛЕНД БГ ООД
IBAN: BG45PRCB92301047003810
II. ТАКСА
1. Таксите за отделните нива са посочени в ценоразписа на INTERLAND:
2. Таксата включва:
2.1 учебните часове, включени във всяко от нивата
2.2. проверка и оценка на текущите тестове
2.3 проверка и оценка на финален тест за всяко отделно ниво на определената в графика на курса дата
2.4 еднократно издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво
2.5 достъп до онлайн платформа за съответните нива, с допълнителни материали и за самоподготовка.
3. Учебници и аудио-визуални материали към курс се заплащат отделно.
ІІІ. ВХОДЕН ТЕСТ
1. За хора, които не са били курсисти на учебен център INTERLAND за предходни нива – тест за определяне на ниво е задължителен. Тестът се прави онлайн от сайта ни – www.interlandbg.com или на място в наш офис, след предварително заявяване.
2. Тестът за определяне на ниво показва нивото на познание по езика. При желание на курсиста да запише различно ниво, учебен център INTERLAND не носи отговорност за невзет финален изпит и издава сертификат за предходното ниво.
3. Тестовете за определяне на ниво могат да се попълват по всяко време на денонощието на нашия сайт.
4. Курсистът се информира за резултата от теста до 5 работни дни. 
*След попълване на входен тест, всеки курсист автоматично бива вписван в система за масов мейлинг.
ІV. ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ
1. Учебната система за всеки курс е предварително одобрена от ръководството. Всеки заинтересован може да се запознае с нея в администрацията на учебния център.
2. Избирайки групова форма на обучение, курсистът се задължава да поддържа уютна и спокойна атмосфера в залите и административните части на офиса;
V. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
1. Цената на индивидуална консултация с преподавател (1 учебен час), за клиент незаписан в текущ курс, е 16лв.
2. При желание на клиент да се обучава индивидуално, се заплащат мин. 10 уч.часа.
3. При заплатено индивидуално обучение, курсистът заявява удобен график за провеждане на предварително заплатените учебни часове.
4. Индивидуални обучения не се провеждат извън описаното на сайта работно време на учебния център.
VI. ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПА СЛЕД НАЧАЛОТО НА КУРСА
1. Включване в започнал курс е възможно в рамките на свободните места, като попълването на входен тест е задължително.
2. Пропуснатите начални часове не се приспадат от цената.
VІI. ПРЕМЕСТВАНЕ В НОВА ГРУПА
1. Преместване в нова група след началото на курса е допустимо само по уважителни причини.
2. В случай, че след започване на обучение, курсист установи, че няма физическа възможност да посещава занятията или част от тях, учебен център INTERLAND може да предложи алтернативно обучение, но не възстановява внесено капаро (мин. 50%).
3. При преместване в курс с по-висока такса, курсистът доплаща разликата в цената.
VІІI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС
1. Отказ преди началото на курс:
1.1. Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 50 лв.
1.2. При заявяване на отказ в рамките на седем дни до началото на курса таксата се връща като се удържа административна такса в размер на 30 % от пълната такса. Таксата се връща на следващия ден след като е заявено искането.
2. Отказ след началото на курса (датата на първото занятие):
2.1. В случай, че след започване на обучение, курсист установи, че няма физическа възможност да посещава занятията или част от тях, учебен център INTERLAND не възстановява внесено капаро (мин. 50%).
IX. Прекратяване на обучението от страна на INTERLAND
1.Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на INTERLAND в следните случаи:
1.1. При неспазване на вътрешния ред, INTERLAND има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо и арогантно поведение, пречи на протичането на нормален учебен процес, проявява неуважение към преподавателския състав на организацията. Учебния чентър запазва правото си да прекрати обучението на курсист, без да възстановява внесена такса.
1.2. При неплащане на такса, INTERLAND има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските за обучение в сроковете посочени в индивидуалния договор.
2. INTERLAND си запазва правото да забави за срок от 1 седмица или да отмени курс в следните случаи:
2.1 При непредвидени обстоятелства, налагащи краткосрочно забавяне на начало на курса.
- за непредвидени обстоятелства се счита:
- личен или здравословен проблем на членове на администрацията и преподавателския екип;
- проблеми в инсталациите на офисните площи, касаещи сигурността.
- нарушения по микроклимата на работните места според НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г.
- твърде много свободни места за група - в такива случаи се предлага алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение
- ситуации изискваща временно или постоянно закриване на групата, в следтсвие нарушаване правилата за вътрешен ред на организацията
X. ФИНАЛЕН ТЕСТ
1. В края на всяко ниво трябва да се покрият изискванията на финалния изпит, за да се издаде сертификат.
2. Преподавателят информира курсистите относно формат и оценяване на финалния изпит.
3. Финален изпит с общ резултат над 51% верни отговора се счита за успешно издържан.
4. Резултатите от изпита се обявяват до две седмици след полагането му (точка 4 важи за всички видове тестове, коита са част от външно оценяване).
5. Финалният изпит е безплатен, когато се полага от цялата група на определената в програмата дата.
6. Курсист, който е издържал финалния изпит с повече от 40% и не повече от 50%, получава сертификат за предходното ниво.
6. Самостоятелно полагане на финален изпит:
6.1 Курсист, който желае самостоятелно да положи изпит, на различна дата от тази в графика, заявява това не по-късно от два дни преди официалната дата.
- В този случай таксата за полагане на теста е 16 лв.
7. На повторно полагане на финален тест, има право курсист, който не е издържал финалния изпит и желае да повиши резултата си, или не се е явил на определената дата, има право да се яви на 1 (една) поправка, не по-късно от 2 седмици след приключването на курса, при предварително уговорен ден и час. В този случай таксата за полагане на теста е 16 лв.
 
XI. Защита на личните данни
Считано от 25.05.2018 година, официално влиза в сила регламента за защита на личните данни „Регламент (ЕС) 2016/679“.
Във връзка с влизането в сила на гореспоменатия регламент, Интреленд ООД със седалище:
Гр.София
Бул. Васил Левски 100Б
Иска да запознае своите потребители с допълнителна информация, с която трябва да бъде запознат всеки настоящ или бъдещ курсист на учебен център InterLand.
1.Събиране на лични данни
Учебен център InterLand не изисква от своите курсисти лична информация, която спада в категорията „чувствителна“.
Информацията – две имена, имейл адре и телефон - която се изисква от нашите потребители бива поисквана само и единствено при попълването на тест за определяне на ниво, като тази информация служи за създаването на връзка между Учебния център и потребителя с цел всеки попълнил тест за определяне на ниво да бъде уведомен и да получи своите резултати по телефон или имейл.
2.Редактиране
Редактирането на данни става само и единствено след изричното поискване от страна на нашите потребители, които са записани в нашата система в следствие на попълване на тест за определяне на ниво.
Редакции или заличаване на данните на потребителите се осъществява, чрез попълването на съответвата декларация, която може да бъде свалена ТУК и изпратена на имейл адрес – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Под „редакция“ на данни се зачита – промяна на телефон, имейл.
3.Съхранение
След попълването на тест за определяне на ниво, който е достъпен на сайта на организацията и изисква две имена, имейл и телефон, за да може курсиста да получи своите резултати по телефон или чрез електронно съобщение.
Неговите данни биват съхранявани в електронен регистър, до който имат достъп само управителя на фирмата и администратора на данни.
Данните на потребители, които в комуникация по телефон или имейл, не са проявили интерес от използване на усугите на учебния център, се изтриват мигновенно и не се съхраняват в системата.
Данните на потребители, които след комуникация с администратора, са проявили интерес към услугите предлагани от учебния център, но с начало различно от месеца на попълване на теста, техните данни се съхраняват 4 (четири месеца) след което автоматично администратора или управителя на фирмата ги изтрива, като не се съхраняват копия от тях.
Данните на потребители, които са се включили в наше обучение и са настоящи наши курсисти, се съхраняват по време на цялото им обучение, както и 4 (четири месеца) след тяхното завършване с цел поддържане на комуникация, засягаща обучението, между учебния център и курсиста.
След изтичането на горепосочения срок, техните данни биват изтрити от нашата система.
4.Изтриване на лични данни
Изтриването на данни са описани в точка 3, като сама процедура се извършва от администратора на данни или управителя на фирмата. След изтриването на данни на наши клиенти, не се запазват резервни копия или следи от техните данни.
Изтриването на данни преди изтеклия описан срок се извършва и след изрично запитване от страна на потребителите, попълнили и изпратили съответната декларация на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
5.Трансфериране на лични данни
Учебен център InterLand НЕ трансферира и/или предоставя лични данни на клиентите си на трети лица или организации.
Изключение прави издаването на фактура от страна на клиента, като данните които се предоставят за издаването на документа не се съхраняват в система на организацията.
6.Унищожаване на лични данни
След унищожаването (изтриването) на личните данни от нашата система се запазва запис за действието (log files), като тези записи не съдържат в себе си лична информация.
7.Предаване на лични данни
Учебен център InterLand НЕ предава лични данни на клиентите си на трети страни и/или организации в Република България, ЕС или трети страни.
Септември 2018
Н П В С Ч П С
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30