ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА
Учебен център INTERLAND

I. ЗАПИСВАНЕ:
1. Курсистите се записват в офисите на INTERLAND, по телефон, раздел „Контакти“ или чрез Регистрационната форма на учебен център INTERLAND в раздел „Как да се запиша?“.
2. Запазеното място се пази без внесено капаро до 5 работни дни преди началото на курса.
3. При започване на курс се заплаща поне 50% капаро и доплащането се извършва месец след започването на курса.
4. Заплащане на таксата:
4.1 На място в офисите ни или
4.2 По банков път
ПроКредит Банк (България) ЕАД
Име: ИНТЕРЛЕНД БГ ООД
IBAN: BG45PRCB92301047003810

II. ТАКСА
1. Таксите за отделните нива са посочени в ценоразписа на INTERLAND:
2. Таксата включва:
2.1 учебните часове, включени във всяко от нивата
2.2. проверка и оценка на текущите тестове
2.3 проверка и оценка на финален тест за всяко отделно ниво на определената в графика на курса дата
2.4 еднократно издаване на сертификат за успешно завършване на съответното ниво
2.5 достъп до онлайн платформа за съответните нива, с допълнителни материали и за самоподготовка.
3. Учебници и аудио-визуални материали към курс се заплащат отделно.

ІІІ. ВХОДЕН ТЕСТ
1. За хора, които не са били курсисти на учебен център INTERLAND за предходни нива – тест за определяне на ниво е задължителен. Тестът се прави онлайн от сайта ни – www.interlandbg.com или на място в наш офис, след предварително заявяване.
2. Тестът за определяне на ниво показва нивото на познание по езика. При желание на курсиста да запише различно ниво, учебен център INTERLAND не носи отговорност за невзет финален изпит и издава сертификат за предходното ниво.
3. Тестовете за определяне на ниво могат да се попълват по всяко време на денонощието на нашия сайт.
4. Курсистът се информира за резултата от теста до 5 работни дни. 

*След попълване на входен тест, всеки курсист автоматично бива вписван в система за масов мейлинг.

ІV. ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ
1. Учебната система за всеки курс е предварително одобрена от ръководството. Всеки заинтересован може да се запознае с нея в администрацията на учебния център.
2. Избирайки групова форма на обучение, курсистът се задължава да поддържа уютна и спокойна атмосфера в залите и административните части на офиса;

V. ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
1. Цената на индивидуална консултация с преподавател (1 учебен час), за клиент незаписан в текущ курс, е 16лв.
2. При желание на клиент да се обучава индивидуално, се заплащат мин. 10 уч.часа.
3. При заплатено индивидуално обучение, курсистът заявява удобен график за провеждане на предварително заплатените учебни часове.
4. Индивидуални обучения не се провеждат извън описаното на сайта работно време на учебния център.

VI. ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПА СЛЕД НАЧАЛОТО НА КУРСА
1. Включване в започнал курс е възможно в рамките на свободните места, като попълването на входен тест е задължително.
2. Пропуснатите начални часове не се приспадат от цената.

VІI. ПРЕМЕСТВАНЕ В НОВА ГРУПА
1. Преместване в нова група след началото на курса е допустимо само по уважителни причини.
2. В случай, че след започване на обучение, курсист установи, че няма физическа възможност да посещава занятията или част от тях, учебен център INTERLAND може да предложи алтернативно обучение, но не възстановява внесено капаро (мин. 50%).
3. При преместване в курс с по-висока такса, курсистът доплаща разликата в цената.

VІІI. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В КУРС
1. Отказ преди началото на курс:
1.1. Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 50 лв.
1.2. При заявяване на отказ в рамките на седем дни до началото на курса таксата се връща като се удържа административна такса в размер на 30 % от пълната такса. Таксата се връща на следващия ден след като е заявено искането.
2. Отказ след началото на курса (датата на първото занятие):
2.1. В случай, че след започване на обучение, курсист установи, че няма физическа възможност да посещава занятията или част от тях, учебен център INTERLAND не възстановява внесено капаро (мин. 50%).

IX. Прекратяване на обучението от страна на INTERLAND
1.Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на INTERLAND в следните случаи:
1.1. При неспазване на вътрешния ред, INTERLAND има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение, пречи на протичането на нормален учебен процес, без да възстановява внесена такса.
1.2. При неплащане на такса, INTERLAND има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските за обучение в сроковете посочени в индивидуалния договор.
2. INTERLAND си запазва правото да забави за срок от 1 седмица или да отмени курс в следните случаи:
2.1 При непредвидени обстоятелства, налагащи краткосрочно забавяне на начало на курса.
- за непредвидени обстоятелства се счита:
- личен или здравословен проблем на членове на администрацията и преподавателския екип;
- проблеми в инсталациите на офисните площи, касаещи сигурността.
- нарушения по микроклимата на работните места според НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г.
- твърде много свободни места за група - в такива случаи се предлага алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение

X. ФИНАЛЕН ТЕСТ
1. В края на всяко ниво трябва да се покрият изискванията на финалния изпит, за да се издаде сертификат.
2. Преподавателят информира курсистите относно формат и оценяване на финалния изпит.
3. Финален изпит с общ резултат над 51% верни отговора се счита за успешно издържан.
4. Резултатите от изпита се обявяват до седмица след полагането му.
5. Финалният изпит е безплатен, когато се полага от цялата група на определената в програмата дата.
6. Курсист, който е издържал финалния изпит с повече от 40% и не повече от 50%, получава сертификат за предходното ниво.
6. Самостоятелно полагане на финален изпит:
6.1 Курсист, който желае самостоятелно да положи изпит, на различна дата от тази в графика, заявява това не по-късно от два дни преди официалната дата.
- В този случай таксата за полагане на теста е 16 лв.
7. На повторно полагане на финален тест, има право курсист, който не е издържал финалния изпит и желае да повиши резултата си, или не се е явил на определената дата, има право да се яви на 1 (една) поправка, не по-късно от 2 седмици след приключването на курса, при предварително уговорен ден и час. В този случай таксата за полагане на теста е 16 лв.

Май 2018
Н П В С Ч П С
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31